S. ARSENAL RESITA S.A.

horizontal menu css by Css3Menu.com

 
SCRISOARE DE ASTEPTARI
prin care sunt stabilite dezideratele actionarului majoritar, privind performantele S. Arsenal Resita S.A.
si ale organelor de administrare si conducere ale acesteia pentru o perioada de 4 ani.
 
Prezentarea societatii
Origine

Societatea a fost creata in 1972 pentru a raspunde necesitatilor impuse de politica de aparare a tarii si a fost echipata pentru fabricatia produselor militare, în special produse de artilerie de calibru mare si mijlociu.

Orientarea

Un numar semnificativ de produse de artilerie au fost omologate si fabricate de la infiintare pâna în prezent. Schimbarile geopolitice survenite dupa 1990 au condus la un declin general al industriei de aparare si produse speciale, atât intern cât si international.Acest fapt a generat o supracapacitate de productie si, ca urmare, uzina a fost nevoita sa se orienteze spre produse si servicii din domeniul civil. Cu toate acestea, profilul general al uzinei este orientat spre productia de armament de artilerie.Mai mult decât atât, suntem acum implicati în programe de co-productie pentru tunuri antiaeriene si tunuri de calibru mic, si facem eforturi continue pentru modernizarea modelelor existente.

Personalul

Uzina este o societate privilegiata din punctul de vedere al resurselor umane.Datorita caracterului strategic al productiei, angajatii nostri au un înalt nivel de pregatire profesionala.
*Productie, modernizari si reparatii;
*Integrare si testare.

Sistemul de management al calitatii

S.C. Arsenal Resita S.A. aplica un sistem de Management al Calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001. Structura sistemului cuprinde procese stabilite corelat cu sectiunile acestui standard.
Documentatia folosita pentru aplicarea Sistemului de Management al Calitatii cuprinde, în principal:
*Politica referitoare la Calitate si Obiectivele Calitatii;
*Manualul Calitatii;
*Proceduri operationale pentru majoritatea proceselor si pentru activitatile importante ale acestora;
*Documente suport asociate procedurilor;
*Înregistrari.

Utilarea

Natura produselor fabricate a impus echiparea uzinei cu masini unelte de cea mai buna calitate.Uzina este echipata cu masini unelte standard si speciale, pentru fabricatia integrala a produselor de artilerie de calibru mare si mijlociu.