Regulament de Organizare si Functionare (ROF) si Regulament de Organizare Interna (ROI)

 

- Pot fi consultate la sediul societatii.

Conducere:

Basa Adrian Mihai - Director general.

Calitate:

 

Sistemul de management al calitatii

S.Arsenal Resita S.A. aplica un sistem de Management al Calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001. Structura sistemului cuprinde procese stabilite corelat cu sectiunile acestui standard.
Documentatia folosita pentru aplicarea Sistemului de Management al Calitatii cuprinde, în principal:
- Politica referitoare la Calitate si Obiectivele Calitatii;
- Manualul Calitatii;
- Proceduri operationale pentru majoritatea proceselor si pentru activitatile importante ale acestora;
- Documente suport asociate procedurilor;
- Înregistrari.

 

Legislatie:

 

Lista cu acte normative care au legatura cu domeniul de activitate al S.Arsenal-Resita S.A:

 

- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 republicata privind societatiile;

- Legea nr.232/2016 privind industria nationala de aparare;

- H.G 611/2017 Norme metodologice de aplicare a Legii nr.233/2016;

- Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;

- H.G nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania

www.000webhost.com